A pañoletada verde non fixo máis que empezar

Segundo a Organización Mundial da Saúde, nun informe de 2017 sobre a interrupción voluntaria do embarazo no mundo, “as leis máis restrictivas non reducen os abortos, senón que os aumentan e converten en clandestinos e inseguros”. O 45% dos abortos poñen en perigo a saúde da embarazada, sendo a pobreza e a vulnerabilidade social indicadores deste risco.

Un estudo de UNICEF sacaba á luz en 2015 estas cifras: No 16% dos embarazos en Arxentina a nai é unha adolescente e 3000 destas nais teñen entre 10 e 13 anos, o cal se traduce en que cada tres horas unha nena desta idade da a luz un bebé. Trátase de nenas que sofren abuso sexual, na maioría das ocasións non escolarizadas e que acceden ao sistema de saúde durante o parto.

Un número importante dos bebés de nais nenas nacen con problemas de desenvolvemento.

Os datos de diversos estudos de prevalencia do abuso sexual na infancia en diversos puntos do planeta son concluíntes: unha de cada catro nenas sofre violencia sexual, ademais ao menos o 80% é vitimizada por parte de familiares, nunha porcentaxe moi elevada o pai ou o padrastro.

A análise destes datos é clara: existe unha porcentaxe alarmante de partos en nenas menores de 14 anos no mundo, que se agudiza en estados nos que non se invirte en protección da infancia, en educación e onde se penaliza o aborto. Existe un componente económico moi relevante: son as nenas pobres as que se ven abocadas ao aborto inseguro ou a un parto que á súa idade implica un risco para a súa saúde e unha barreira para o seu desenvolvemento físico, educativo e emocional. Son nenas que sofren abuso sexual no máis completo silencio, que non teñen ningún servizo público a onde acudir para pedir axuda e que son estigmatizadas socialmente por su estado.

Arxentina decidiu onte ignorar a estas nenas, xunto cos miles de mulleres que esixen ter dereito de decisión sobre os seus corpos e as súas vidas. Nas imaxes de onte víase a profunda decepción desas mulleres que levan meses reclamando publicamente ese dereito, que formaron unha verdadeira marea de pañoletas verdes. Dende AGAMME lanzamos un saúdo ás compañeiras arxentinas e un agradecemento polo exemplo ao mundo de que o movemento contra o patriarcado segue forte e traspasa fronteiras. A pañoletada verde non fixo máis que empezar. Seguimos adiante.

 

———–

 

La pañoletada verde no ha hecho más que empezar

Según la Organización Mundial de la Salud, en un informe de 2017 sobre la interrupción voluntaria del embarazo no mundo, “las leyes más restrictivas no reducen los abortos, sino que los aumentan y convierten en clandestinos e inseguros”. El 45% de los abortos ponen en peligro la salud de la embarazada, siendo la pobreza y la vulnerabilidad social indicadores de este riesgo.

Un estudio de UNICEF sacaba a la luz en 2015 estas cifras: En el 16% de los embarazos en Argentina la madre es una adolescente y más de  3000 de estas madres tienen entre 10 y 13 años, lo cual se traduce en que cada tres horas una niña de esta edad da a luz un bebé. Se trata de niñas que sufren abuso sexual, en l mayoría de las ocasiones no escolarizadas y que acceden al sistema de salud durante el parto.

Un número importante de los bebés de madres niñas nacen con problemas de desarrollo.

Los datos de diversos estudios de prevalencia del abuso sexual en la infancia en diversos puntos del planeta son concluyentes: una de cada cuatro niñas sufre violencia sexual, además al menos el 80% es victimizada por parte de familiares, en un porcentaje muy elevada el padre o el padrastro.

El análisis de estos datos es claro: existe un porcentaje alarmante de partos en niñas menores de 14 anos en el mundo, que se agudiza en estados en los que no se invierte en protección de la infancia, en educación y donde se penaliza el aborto. Existe un componente económico muy relevante: son las niñas pobres las que se ven abocadas al aborto inseguro o a un parto que a su edad implica un riesgo para su salud y una barrera para su desarrollo físico, educativo y emocional. Son niñas que sufren abuso sexual en el más completo silencio, que no tienen ningún servicio público donde acudir para pedir ayuda y que son estigmatizadas socialmente por su estado.

Argentina decidió ayer ignorar a estas niñas, junto a los miles de mujeres que exigen tener derecho de decisión sobre sus cuerpos y sus vidas. En las imágenes de ayer se veía l a profunda decepción de esas mujeres que llevan meses reclamando públicamente ese derecho, que formaron una verdadera marea de pañoletas verdes. Desde AGAMME, entidad de derechos de infancia, lanzamos un saludo a las compañeras argentinas y un agradecimiento por el ejemplo al mundo de que el movimiento contra el patriarcado sigue fuerte y traspasa fronteras. La pañoletada verde no he hecho más que empezar. Seguimos adelante.

A pañoletada verde non fixo máis que empezar

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*