AGAMME e AGAFEM presentan queixa conxunta polas declaracións da Conselleira de Política Social sobre o aumento dos acollementos de menores en Galiza.

AGAMME E AGAFEM remitiron no día de hoxe, xoves 22 de abril, un escrito de queixa á Consellería de Política social por mor das declaracións realizadas pola Conselleira esta semana polo aumento dos acollementos en Galiza. A Conselleira relacionou directamente este incremento coa crise económica que está afectando ás familias polo contexto sanitario. Ao xuízo de ámbalas dúas entidades, AGAMME e AGAFEM, isto suporía un incumprimento da normativa vixente.
As entidades presentan unha serie de demandas coa fin de garantir que nenos e nenas galegas non son afastadas das súas familias por motivos estrictamente económicas, para o cal será necesario desenvolver políticas de apoio das familias específicas para a crise que atravesamos.
Outras das demandas presentadas teñen que ver coa discriminación en canto a apoio económico que sofren as familias acolledoras fronte aos recursos de acollemento residencial. Outro aspecto que salientan e a falla de transparencia en canto ao modo en que se bareman as contías por cada praza en centros de acollemento residencial, segundo as distintas variables, como poden ser a idade ou a existencia de necesidades específicas do neno ou nena. 
Piden tamén que a Xunta cree centros de menores de titularidade pública, de tal forma que o acollemento residencial en Galiza non dependa de entidades que se lucran coa prestación deste servizo.

Na balança, menores ou velhice? Por Lupe Ces.

Na balança, menores ou velhice?
 
A estas alturas ninguém nos pode ocultar que detrás da migraçom existem máfias e governos que a utilizam para premer, chantagear ou quitar estabilidade a zonas geo-estratégicas, tombar governos ou negociar com vantagem. O caso da fronteira mexicana é paradigmático. Ninguém, salvo que queira caminhar de olhos vendados, pode deixar de ver no êxodo migrante, unha historia de conquista e saqueio dos países de origem, por parte dos países recetores. Assumindo isto com toda a carga de profundidade que implica, da necessidade mesma de cambiar o sistema mundo, no aqui e agora cumpre pôr unha olhada urgente sobre as vítimas, e sobre essa moeda de cambio e chantagem que som os menores migrantes.
 
Nestes case dous anos de pandemia, como sucedeu ao longo da historia em momentos de crise, e esta é unha crise mundial, assistimos a um confronto sobre o modelo de sociedade. O debate público/privado, os direitos coletivos e individuais, a liberdade, e mesmo o valor da vida humana, envolvem este debate. Unha confrontaçom de ideias que nom está facilitada pola informaçom-lixo, ou as mentiras que se divulgam num fogo cruzado, onde saem exabruptos como a campanha onde se contrapom o gasto que supom o acolhimento dum menor migrante e o gasto dumha mulher de idade. Unha imagem tramposa que pretende que elejamos entre a vida e o bem-estar dum familiar e a vida dum menor. Sem dar-nos a oportunidade de sermos unha sociedade, com suficientes recursos para valorar a vida de todas e todos, para sermos unha sociedade de acolhimento e coidados.
 
Esta semana assistimos com horror na cidade de A Coruña à detençom dum grupo de pessoas acusadas da compra-venda dumha nena de 12 anos. As novas sobre violência contra menores, ou as cifras do aumento dum 30% de casos de menores tutelados pola Xunta durante a pandemia, estam indicando o rueiro por onde unha parte da sociedade, quere que transite o futuro de menores vindos ao mundo nunha situaçom de vulnerabilidade. Volvemos a partir, unha e outra vez, num grande Titanic onde nom hai suficientes barcos salva-vidas, na vez de construir barcos onde a velhice segura e a infância com direitos esteja garantida.
 
Lupe Ces Riobóo, Vicecoordinadora de AGAMME.

Enorme tristura en AGAMME pola perda dunha loitadora irreemprazable.

Dende AGAMME queremos expresar a inmensa perda que supón a partida de Paloma Rodríguez. Como política das que xa non abundan, a súa defensa dos dereitos das vítimas non quedaba na mera declaracións de intencións, senón que implicaba unha acción decidida e valente. Así foi como mantivo ata o final da súa vida o seu compromiso cos movementos sociais e nomeadamente co feminismo e cos colectivos de dereitos das vítimas de maltrato infantil e violencia de xénero.

Quédanos como única forma de honrar a súa memoria continuar esta loita coa súa fortaleza, ética e valor. 

Ata sempre, Paloma.

AGAMME remite aos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados os seus comentarios sobre as enmendas á LOPIVI

 

AGAMME diríxese aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados en relación ás enmendas á LOPIVI presentadas conxuntamente por PSOE e UP.
 
AGAMME chama a atención sobre o escaso interese dos partidos que conforman o governo para establecer un debate sobre algúns aspectos moi relevantes que os colectivos de defensa dos dereitos da infancia e de loita contra a violencia de xénero levamos reclamando dende hai anos.
 
En concreto, fai fincapé na necesidade de mellorar  as condicións nas que se realiza a recollida do testemuño infantil, respondendo ás obrigas que impoñen as Directivas Europeas ao respecto.
Sinálase ao mesmo tempo a necesidade de erradicar a práctica da suposta síndrome de alienación parental , para o cal o parágrafo que os grupos parlamentarios propoñen no documento de enmendas é absolutamente insuficiente.
 
Pedimos ademais que, coa fin de facer realmente efectivas as medidas para a erradicación da suposta síndrome de alienación parental do sistema xudicial, se establezan responsabilidades civís e penais daqueles profesionais que fagan uso da mesma e que se prohíban as accións que teñan como obxectivo a revinculación forzada de nenos, nenas e adolescentes con proxenitores cara aos que presenten rexeitamento.
 
No escrito que AGAMME dirixe aos grupos parlamentarios realízase unha forte crítica de que a modificación do domicilio habitual do neno e da nena dependa do consentimento de ambos proxenitores, dado que suporía un contexto de vulnerabilidade para as vítimas. Ao mesmo tempo consideramos grave que o incumprimento deste principio poida ser calificado penalmente como sustracción de menores, tal e como propón o Proxecto de Lei.
 
No escrito remitido aos grupos parlamentarios proponse regular que tan só poidan realizar labores de mediación profesionais acreditados a tal fin por parte da autoridade competente en materia de xustiza, coa fin de evitar que poidan actuar outros profesionais ou figuras que carecen de regulación normativa.
 
Por último, AGAMME advirte do perigo de que se inclúan na definición de situación de risco conceptos como “conflito familiar” ou situacións de violencia de xénero, pois aumenta a vulnerabilidade das vítimas.
 
 
Axúntase o texto completo

 

APOIO AO COMUNICADO E CONVOCATORIA DO FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN A RAÍZ DA ACTUACIÓN DA POLICÍA NACIONAL NA DETENCIÓN CON USO DA FORZA DUN MENOR DE IDADE, NUN CONTEXTO DE DISCRIMINACIÓN RACISTA.

 
Dende AGAMME queremos amosar o noso apoio ao comunicado feito público polo Foro Galego de Inmigración motivado pola detención de dous rapaces, un deles menor de idade, nun contexto de discriminación racista.
Apoiamos asimesmo a convocatoria de concentración para esta tarde, 20 de xullo, a partir das 20:00 h. na Praza do Obradoiro.
 
Texto completo do comunicado:
 
O Foro Galego da Inmigración e os colectivo Resistencia en Terra Alleia e Raias Traveseiras COMUNICAMOS: 
 
 
O día 10 de xullo ao redor das 7 da mañá, un grupo de catro rapaces (dous deles racializados) agardaban o bus para regresar aos seus fogares na parada da rúa da Rosa. A policía detívose diante deles e esixiu que se identificaran, dirixíndose unicamente aos rapaces racializados. Un deles, menor de idade, tentou explicar que tiña o documento na casa e que podía ir a por el ou tratar que alguén llo achegara.
 
A policía reaccionou de maneira prepotente, ignorando as explicacións do rapaz e pasando a detelo de forma violenta, aumentando o nivel de brutalidade cando o menor resístese a subir ao coche patrulla, por medo ao que lle puidera pasar en comisaría. Tal e como se pode ver nos vídeos difundidos por redes sociais o pasado fin de semana, gravados por un dos amigos do mozo agredido, a actuación da policía foi absolutamente desproporcionada e truculenta. De fato, nun determinado momento as persoas presentes comezan a berrarlles aos catro axentes que paren, que están a asfixiar ao rapaz, dado que lle agarran con grande violencia e lle oprimen o peito. O outro mozo racializado, maior de idade, tamén foi detido ao tratar de evitar que a policía seguise a facer dano ao seu amigo.
 
Aínda non sabemos cales van ser as consecuencias legais para estes dous mozos. Ambos foron levados á comisaria e lles tiveron unha hora e media detidos sen teren comunicación coas súas familias, contravindo os seus dereitos fundamentais, situación xa de por si grave e aínda mais cando se trata dun menor.
 
No Estado Español non é una sorpresa que se fagan redadas ou detencións por perfil étnico, Galiza tampouco é a excepción. Cando a policía, nun grupo mixto, decide identificar soamente as persoas racializadas, é racismo. Cando se cuestiona esta escolma e se xustifica polo principio de “perigosidade”, é racismo. Cando se fai uso da brutalidade policial para reter, danar, humillar e criminalizar a unha persoa, é racismo. Cando se vulneran os dereitos e a integridade dunha persoa pola súa cor de pele, maneira de vestir ou polo idioma que fala, é racismo. Cando deshumanizan os nosos corpos na rúa, ao volver para casa, indo a traballar, tomando algo nunha terraza ou facendo cola nun establecemento, é racismo, e é VIOLENCIA RACISTA ESTRUTURAL.
 
Este racismo que expande violencia polas nosas experiencias de vida e memoria colectiva está amparado polo sistema de dominación internacional. Un sistema controlado por gobernos, institucións e grandes empresas, incluíndo os medios de comunicación.
 
Tanto El Correo Gallego como La Voz de Galicia (e moitos outros xornais) son cómplices desta violencia ao difundir información falsa e malversar o relato sobre o sucedido o último venres. Nós, que coexistimos no mesmo territorio, queremos manifestar que a seguridade é algo que se acada garantindo condicións de xustiza e de trato digno e non discriminatorio para todas as pesoas que o habitamos. As identificacións por perfil étnico, as redadas racistas, a criminalización e persecución das persoas racializadas e/ou migradas, todo o cadro xurídico, a Lei de Estranxeiría e demais instrumentos represivos, acarean grande inseguridade e vulnerabilidade para as nosas vidas e das nosas familias.
 
Facemos un chamamento á co-responsabilidade do conxunto da poboación para garantir a seguranza das persoas migradas e/ou racializadas nas rúas e en todos os espazos. Se unha persoa branca non tivera gravado o vídeo, non poderiamos denunciar a esta agresión. Se unha persoa branca non lle tivese berrado á policía, este mozo podería estar na ampla lista de persoas asasinadas polo racismo, porque as nosas voces están eclipsadas e os nosos corpos deshumanizados.
 
Apelamos a todes a rachar con esta barreira e unirse á concentración que faremos o vindeiro luns 20 ás 20hs na Praza do Obradoiro contra a violencia racista, as súas ferramentas de poder e os medios de comunicación que sustentan e perpetúan o racismo.

Asociacións de mulleres e de dereitos de infancia contra o Coordinador Parental

Asociacións de Mulleres piden que Coordinadores Parentales non engrosen o Rexistro de mediadores/as do Ministerio de Xustiza.

Máis de 80 Organizacións de Mulleres e de dereitos de infancia dirixíronse ao ministro de Xustiza, Juan Carlos Campo, para trasladarlle a preocupación polo impulso que se está dando á figura do “Coordinador Parental” como figura habilitada para intermediar en conflitos entre proxenitores trala separación ou divorcio. Nun documento remitido ao ministerio, recordan que o Coordinador Parental non só carece de regulación, senón que é unha figura que se sirve da coacción nos casos en que fillos e fillas presentan negativa a cumprir os réximes de visitas. Ao contrario que no caso da mediación, cuxa función está plenamente regulada, o Coordinador Parental non conta con límite ningún para intervir, nin sequera en posibles contextos de violencia.

As asinantes manifestaron a súa preocupación ante o feito de que a alta litixiosidade dos xulgados de familia poida chegar a mitigarse depositando a resolución de conflitos en mans de persoas que pasan a ostentar un poder similar ao dos xuíces sobre a vida dos membros de familias en litixio, con tan só ter acreditado un breve curso de formación con contidos que xa están a ser cuestionados por profesionais do dereito  e da psicoloxía.

As asinantes consideran moi grave que persoas cunha “insuficiente e dubidosa” formación pasen a engrosar o REXISTRO DE MEDIADORES/AS DO MINISTERIO DE XUSTIZA. Aínda que non é a primeira denuncia que fan neste senso, esta última xorde a raíz da formación proposta pola Universidade a Distancia de Pontevedra. As asinantes denuncian que para ese curso de 6 días lectivos non se esixe ningún perfil profesional concreto e na misiva enviada ao ministerio denuncian que este e outros cursos similares alentan o uso na peritaxe forense de sintomatoloxía clínica inexistente e desaconsellada ata polo Consello Xeral do Poder Xudicial, nunha clara referencia á chamada “Síndrome de Alienación Parental”e á coñecida como terapia da ameaza.

A misiva ao ministro Campos critica, de maneira xeral, os contidos de cursos impartidos en diferentes universidades por evidenciar “la falla da esixible perspectiva de xénero”  o “ desprezo ao coñecemento e consenso conceptual nesta materia”. As feministas consideran que “os contidos amosan un sesgo ideolóxico contrario aos dereitos máis básicos en materia de igualdade” e critican a orientación comercial que emana da figura do Coordinador Parental. La reivindicación específica ao ministro, máis alá de informar sobre a situación e solicitar unha reunión de traballo, baséase en reclamar que os “titulados” a través destes cursos, non pasen a engrosar o Rexistro de mediadores/as do Ministerio de Xustiza.

 Para las asinantes, iso xeraría “un contexto de enorme vulnerabilidade para as mulleres, nenos e nenas vítimas de violencia de xénero e sexual”. A implantación dos Coordinadores Parentais está activándose de forma experimental en Comunidades Autónomas como Galicia, onde asociacións do territorio xa alertaron de que os negocios vinculados á Coordinación Parental poñen en perigo o benestar e a saúde número crecente de nenos e nenas  expoñen a mulleres vítimas de violencia de xénero a situacións que vulneran os seus dereitos recoñecidos. Na Comisión de Infancia do Congreso de los Deputados, durante a XII Lexislatura, foi denunciado o curso impartido pola Universidade Rey Juan Carlos de Madrid, onde o xuíz Serrano, portavoz de VOX no Parlamento andaluz, formaba parte do elenco de profesores.

As asinantes rematan a súa misiva animando ao ministro Campos a manter “unha loita decidida contra toda práctica que socave dereitos das vítimas e que se basee en prexuízos vencellados á pertenza a un determinado sexo ou grupo de idade e que supoña privalos do acceso pleno á tutela xudicial efectiva, xerando novos escenarios de vulnerabilidade”.

Enlaces:

Piden que Coordinares Parentales no engrosen el Registro de mediadores/as del Ministerio de Justicia.

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ong-mujeres-trasladan-preocupacion-justicia-papel-coordinador-parental-separaciones-divorcios-20200424141037.html

Cancelada a VII Xornada de AGAMME “Ludopatía en infancia e adolescencia”

Seguindo as pautas indicadas polas autoridades para minimizar a transmisión do coronavirus en Galiza, sentimos anunciar a CANCELACIÓN sa segunda sesión das VII Xornadas de AGAMME prevista para mañá venres 13 de marzo, a partir das 18:00h no Ateneo Ferrolán.

O acto adíase a unha data aínda sen determinar, cando o nivel de risco descenda.

Desculpade as molestias.

VII Xornadas de AGAMME. Ludopatía en infancia e adolescencia (2ª parte).

O vindeiro venres, 13 de marzo, AGAMME organiza a segunda parte das súas VII Xornadas, baixo o título “Ludopatía en infancia e adolescencia”. Terá lugar no Ateneo Ferrolán, a partir das 18:00 h.

O evento comezará cun relatorio a cargo de Antonio Rial Boubeta, profesor de psicoloxía da USC, experto en adiccións na infancia e na adolescencia. A continuación, darase paso a unha mesa redonda na que participarán representantes dos partidos políticos. Finalizará cunha quenda aberta para que o público presente poida trasladar preguntas e propostas. Contaremos coa presenza de (por orde alfabética):

  • Casal, por En Marea
  • Prado, polo Partido Popular
  • Rodil, polo Bloque Nacionalista Galego
  • Solla, pola coalición Galicia en Común
  • Torrado, polo Partido Socialista

Lembramos que o aumento alarmante do número de locais de xogo e apostas en territorio galego e o seu impacto na poboación máis nova, así como a existencia de plataformas dixitais de apostas deportivas e outros tipos de xogo on line, están causando gran preocupación na cidadanía. Nos últimos meses creáronse en Galiza diversos colectivos que se opoñen á proliferación de salóns de xogo e máquinas de apostas en puntos próximos a centros educativos, bibliotecas, etc.

Por outra banda, numerosos xogos electrónicos, que non presentan a primeira vista formato de xogo de azar ou de apostas, están supoñendo a vía de entrada neste universo de moitos rapaces e rapazas, cada vez de menor idade. Esta modalidade de xogo presenta dificultades específicas de regulación polo seu carácter electrónico e deslocalizado.

Durante o ano pasado estivo a trámite unha nova lei do xogo que modificaría a do ano 1985. Sen embargo, o texto recibiu fortes críticas por supoñer unha regulación frouxa do negocio do xogo en Galiza, favorecendo así ás empresas e non priorizando a protección da cidadanía e en especial os nenos, nenas e adolescentes como colectivo especialmente vulnerable.

DOS VIDEOXOGOS ÁS APOSTAS DEPORTIVAS. Antonio Rial Boubeta.

DOS VIDEOXOGOS ÁS APOSTAS DEPORTIVAS.

Claves e desafíos para a prevención das novas ludopatías entre a mocidade

A globalización de Internet, unido aos tradicionais problemas vinculados ao consumo de alcohol e sustancias (nos que os adolescentes se inician cada vez máis cedo), fai que o labor de educar sexa realmente complicado. Pero a todo iso únense agora as novas formas de ludopatía, os problemas derivados do uso dos móbiles, Internet, as redes sociais e as TIC. O risco de adicción á Rede, aos videoxogos ou ás deportivas levan aos expertos a preguntarse que é o que estamos facendo mal como sociedade e que tipo solucións deben artellarse para poñer freo a esta deriva. A investigación advirte ademais que non se trata de problemas illados, senón estreitamente relacionados, o que convida a desenvolver estratexias de prevención valentes e integrais, dende as familias, os centros educativos…, con políticas responsables e un marco legal a altura dos novos tempos. Mais alá das potencialidades que o xogo posúe como ferramenta de aprendizaxe, o certo é que nunha sociedade como a nosa, onde a industria do videoxogo supera en volume de facturación á música, o cine e o teatro xuntos, o risco de ludopatía está aumentando a pasos axigantados, sen que pais e educadores saibamos ben como reaccionar. Os expertos estiman que hoxe en España 2 de cada 3 adolescentes teñen como principal hábito de ocio os videoxogos online, que mais alá dos cuantiosos beneficios económicos que xeran, rematan por “enganchar” literalmente a miles de adolescentes. O mesmo pasa coas webs de apostas e xogos de azar, un negocio monstruoso que non para de medrar e que só en España factura miles de millóns de euros cada ano. A pesar de que para os menores constitúe unha práctica ilegal, estímase que tan só en Galicia apostan cartos na Rede más de 10.000 adolescentes, cifra que se duplica no caso das apostas deportivas en bares ou cafeterías. A nosa reacción habitual é preguntarnos que poden ter na cabeza os nosos fillos, pero non menos importante é preguntarnos en que podemos estar fallando nós. Na charla-coloquio do vindeiro 13 de marzo, o profesor Antonio Rial Boubeta (da Facultade de Psicoloxídada USC) poñerá sobre a mesa datos reveladores ao respecto e, ao mesmo tempo, convidaranos a reparar nalgunhas claves e posibles recomendacións para que tanto nais e pais, como educadores sexamos quen de enfrontar esta nova problemática cun mínimo de ferramentas para o día a día.

D. ANTONIO RIAL BOUBETA

Doutor en Psicoloxía Social e Profesor Titular da Universidade de Santiago de Compostela. Director técnico da Unidade de Psicoloxía do Consumidor e autor de más dun cento de artigos en revistas científicas nacionais e internacionais, director de 16 teses de doutoramento e responsable de numerosos proxectos de investigación do eido da mocidade. En 2010 foi coordinador do primeiro estudo de “Adolescentes e Internet en Galicia”, realizado polo Valedor do Pobo e a Consellería de Educación, que continuou en 2014 co estudio “Mocidade OnLine”, que é ata día de hoxe o traballo científico de maior envergadura feito en España sobre o tema, cunha mostra de máis de 44.000 adolescentes e cuxos resultados foron publicados en revistas de prestixio internacional, como Cyberpsychology o Computersin Human Behavior. É coautor do libro “Adolescentes y Nuevas Tecnologías: una responsabilidad compartida”, así como un dos autores do libro “Entre selfies y whatsapps. Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada”, elaborado polos expertos da Comisión Europea. Ven de realizar tamén o maior estudo desenvolvido en España sobre o problema do Xogo en Menores, cunha mostra de mais de 10.000 adolescentes, e que acaba de ser publicado no prestixioso Journal of Gambling Studies. É colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, tanto a nivel de prensa, como radio e TV. Foi o encargado de elaborar o material docente do curso que actualmente ten o Consejo General de la Psicología de España sobre o Uso Problemático de Internet entre os adolescentes; docente tamén no curso de Adiccións Tecnolóxicas, da Consellería de Sanidade, no que cada ano se forman psiquiatras, pediatras epsicólogos; así como de diferentes cursos sobre Menores, Internete Drogas que se imparten na Academia Galega de Seguridade Pública, para as Forzas e Corpos de Seguridade. Forma parte tamén do grupo de expertos encargado de asesorar á Xunta de Galicia na elaboración da nova Lei Galega do Xogo.

Artigo de Altamira Gonzalo sobre o Coordinador Parental, en Público.

El SAP o la terapia del castigo

ALTAMIRA GONZALO VALGAÑÓN. Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis

Ni el Derecho de Familia ni el Derecho Penal reaccionan bien cuando las mujeres denuncian a sus maridos o compañeros. La herencia del deber de obediencia de la mujer al marido, instalado en el mismísimo Código Civil, pervive más allá del contenido de las nuevas leyes, del que hace muchos años ya que ha desaparecido dicho deber.Para el patriarcado, todo en la familia es propiedad del cabeza de familia: la mujer, los hijos y los bienes. Esta ideología patriarcal es el caldo de cultivo del conocido como Síndrome de Alienación Parental, el SAP.
El SAP surge para disuadir a las mujeres de pedir el divorcio y no denunciar a sus esposos o parejas por violencia de género. Fue un invento de los años 80 de un psiquiatra estadounidense, Richard Gardner, misógino declarado, profesional que jamás trató en su consulta a ninguna mujer y que, a su vez, se inspiró en otro misógino, Freud, creador, entre otros, del complejo de Edipo. Como él, Gardner también afirmaba que “no hay abuso si el niño goza”. Era un pederasta.
Richard Gardner inventó el SAP para los casos de lucha entre progenitores sobre la custodia de sus hijos, en los que había rechazo de los menores a ir con el progenitor no custodio, generalmente el padre. Afirmaba que este rechazo era el resultado de una programación o adoctrinamiento del progenitor custodio, generalmente la madre, para conseguir que el menor o menores rechazasen al otro.
¿Qué propone el SAP para resolver las negativas de los hijos a ir con el progenitor no custodio? La terapia de la amenaza. El castigo. Que consiste en aplicar mano dura con los niños y con sus madres; cambiar la custodia y atribuirla al progenitor rechazado, prohibir la relación y contacto entre los hijos y su madre durante un tiempo. Pase lo que pase.
Este síndrome, inventado por el mencionado psiquiatra, no está reconocido por el DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) y ha sido rechazado por todas las entidades científicas al respecto. La Asociación Española de Neuropsiquiatría afirmó, entre otros extremos, lo siguiente: “El SAP tal y como lo inventó Gardner no tiene ningún fundamento científico y sí entraña graves riesgos su aplicación en la corte judicial.”
En nuestros juzgados se introdujo a través de algunos profesionales de la Psicología, a propuesta de algunas asociaciones de padres separados y divorciados, que fueron las mismas que introdujeron la custodia compartida impuesta y el mito de las denuncias falsas. Todos ellos tienen el mismo origen: los movimientos americanos opuestos a la igualdad entre mujeres y hombres. Todos han llegado de EEUU a nuestro país.
Algunos jueces, los que sintonizaban más con la ideología patriarcal o machista, lo aplicaron en sus juzgados. Sin embargo, el CGPJ recomendó en varias ocasiones a los jueces que no lo pusieran en práctica, dado el rechazo que suscitaba de toda la comunidad científica, y cuando creíamos que solo se aplicaba de manera residual en algún juzgado ha resurgido con fuerza a través de los denominados coordinadores de parentalidad.
¿Qué son? Pues una figura jurídica indeterminada que no existe en ninguna ley nacional ni autonómica, pero que, no obstante, algunos jueces los nombran en algunos pleitos, eso sí, como experiencia piloto. No me pregunten si son peritos judiciales que pagan las partes o si son auxiliares del juez y les paga Justicia. Solo tengo dos certezas: que, así como la mediación es voluntaria, quieren convertir a los coordinadores parentales en obligatorios. Y tengo otra certeza más: que aplican el SAP de A la Z.
Lo sé porque profesionalmente me designaron a una coordinadora en un procedimiento de ejecución de sentencia, por incumplimiento parcial del régimen de visitas de dos hijos de 15 y 13 años que no querían ir con su padre, nada más que cuando ellos quisieran. Porque se aburrían con él, decían. Y, tras ver a toda la familia, la susodicha coordinadora dictaminó:
• Los hijos eran manipulados por la madre, lo que constituía maltrato infantil.
• Había que proceder a un cambio de custodia y prohibir a los hijos ver o comunicarse con la madre, al menos, durante dos meses.
• Continuar con la coordinadora (a la que pagaban las partes, a razón de 70€ (sesión individual) durante 18 o 24 meses.
• Realizar un psicodiagnóstico y terapia a la madre, que era la perversa.
Aplicó un SAP de libro. Esta psicóloga, que hizo de coordinadora parental, es miembro de ACOPAR, asociación creada ad hoc, y, toda la Junta de dicha asociación, incluida la mencionada, se formaron como coordinadoras en la Universidad Rey Juan Carlos, en el primer curso que dio ahí la Fundación Filia en el año 2018. ¿Y saben quién era profesor en ese curso? El exjuez Serrano, condenado por prevaricación y portavoz de VOX en el Parlamento andaluz. ¿Atan cabos?
La fundación Filia y los jueces afines están extendiendo cual tela de araña el SAP por nuestros juzgados, implantando experiencias piloto para así crear la necesidad, sobre la fake new de que los juzgados no tienen instrumentos para resolver problemas que plantean los incumplimientos de las visitas. ¡Claro que los tienen! Si hay que dotarlos de más personal o de más medios, que lo hagan. Pero que no traten de crear una nueva figura jurídica, importada precisamente del mismo país de donde llegaron el SAP y la custodia compartida impuesta porque lo que sirve en Colorado igual no sirve en España.
Y, sobre todo, porque hemos comprobado profesionalmente que solo tienen como finalidad hacer cumplir por la fuerza el SAP, lo que exige ante todo conocer cuáles son los motivos de un o una menor para negarse a cumplir las visitas con el progenitor no custodio y resolver, lo que es obligación del juzgador, atendiendo única y exclusivamente al interés del menor.
Otra cuestión que no aclaran quienes defienden la creación de esta figura es si la plantean también para los casos de violencia de género denunciada. Los Fiscales de Violencia de Género ya acordaron, en el Encuentro que mantuvieron en noviembre de 2018, que se opondrían a las peticiones de implantar estos coordinadores, ya que quienes lo promueven no dicen qué diferencia hay con la mediación y ésta está prohibida cuando existe violencia de género en la pareja.
Un problema importante es que muchos jueces consideran que un maltratador es un buen padre. Y acuerdan visitas que los maltratadores exigen cumplir sí o sí aunque solo sea por seguir haciendo daño. Y muchos niños se niegan. Por miedo. Por esta razón en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ya se prevé la posibilidad de que el juez suspenda las visitas. Pero raramente se acuerda, solo en un 2,9% en el año 2018. Pues para obligarles quieren crear los coordinadores de parentalidad.
Y, por otro lado, hay mucha violencia de género que no se denuncia. Una muestra es que este año 2020, ninguna de las primeras 10 mujeres asesinadas había denunciado a su maltratador. Estos niños y niñas, que han vivido en muchos casos situaciones duras de violencia en su casa, llegado el momento de la ruptura, no quieren ir con su padre. ¿Qué padres exigen en el juzgado que se obligue a sus niños a ir con ellos? Pues, en mi experiencia profesional, los más violentos.
Esto es lo que debe averiguar el juzgado ante una negativa y constatar si es motivada o es caprichosa, para resolver si debe obligar o si, por el contrario, debe suspender las visitas. Porque tiene medios e instrumentos suficientes para ello.
Espero, sinceramente, que los jueces que sirven los juzgados de Familia y los de Violencia de Género desnuden lo que les están ofreciendo detrás de esta figura. Quienes trabajamos en esta materia sabemos que las relaciones sanas en la familia no se consiguen con la obligatoriedad, sino con amor y generosidad, cuando eso es posible. Y que, en los desencuentros entre progenitores e hijos e hijas, la responsabilidad siempre está en los adultos, no en los menores. Por eso, castigar a los más indefensos, es fácil, pero tiene muy mal pronóstico.