AGAMME participou no Parlamento Europeo na xornada de traballo “Unha xustiza adaptada á infancia: A consideración da voz das vítimas menores de idade”

 

A eurodeputada galega Lídia Senra, integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), acolleu onte no Parlamento Europeo a xornada de traballo “Unha xustiza adaptada á infancia: A consideración da voz das vítimas menores de idade”, un encontro organizado en colaboración coa Asociación Galega contra o Maltrato a menores (AGAMME) e a Rede Internacional para os dereitos da infancia (Fight4 Child) e que contou coa presenza de persoasespecializadas no tratamento de nenos e nenas que se ven inmersos en procesos xudiciais por casos de abusos sexuais e malos tratos.

Durante o encontro formuláronse unha serie de demandas que se presentarán proximamente ante UE co obxectivo de que sirvan de base para unha futura normativa comunitaria destinada a facer valer os dereitos dos menores nestes procesos a miúdo traumáticos debido a malas prácticas, falta de formación e nesgos machistas nos operadores xudiciais. No máis inmediato, estes colectivos pedirán que se cumpran as directrices aprobadas en 2010 polo Consello de Europa sobre unha xustiza adaptada á infancia, que sexan obrigatorias nos Estados membros e que se doten de orzamentos adecuados para poder facelas valer.

“Apoiamos que prevaleza a crenza no testemuño dos nenos e nenas nos procesos xudiciais, que se respecte o seu dereito a ser debidamente escoitados e informados e que se aposte pola formación dos profesionais da xustiza para evitar, entre outros problemas, que se podan usar nas probas periciais enfermidades cientificamente cuestionadas, como o Síndrome de Alienación Parental (SAP) ou que se lle impoñan ao menor medidas coercitivas e contra a súa vontade que provocan unha dobre vitimización”, sinalou a eurodeputada durante o encontro, no que participaron Víctor Manuel López Casal, avogado e vogal da área xurídica de AGAMMe, Sonia Vaccaro, psicóloga clínica e forensa e vicepresidenta de Fiht4 Child, Graciela Dora Jofré, xuíza de paz letrada de Villa Gesell, en Bos Aires, e María Elena Elverdin, presidenta da Federación Internacional de Mulleres de Carreiras Xurídicas.

Todos eles denunciaron a invisibilización dos abusos sexuais dentro da familia, o tratamento pouco axeitado que reciben os cativos e cativas ante unha xustiza penal e civil que os atende, na práctica, como “adultos en miniatura” ou “incapaces”, que non adapta a súa linguaxe á recollida de testemuños infantís e aos seus tempos ou que incide no risco de “denuncias falsas” malia que estas son “anecdóticas”. “Non pode ser que o mesmo psicólogo ou psicóloga avalíe do mesmo xeito a unha parella que se está divorciando, a un ancián ou a un menor que sufre abusos”, lamentou a vicepresidenta de Fight4 Child ,Sonia Vaccaro, que insistiu na importancia da formación e o enfoque de xénero na recollida de testemuños infantís. “O abuso infantil é un delito con altos niveis de impunidade. Os delitos deste tipo acaban pechados nun 63% na fase de instrución”, apuntou o avogado Víctor Manuel López Casal.

Ademais, os participantes reclaman que as custodias compartidas e as restitucións internacionais non se apliquen cando haxa de por medio denuncias por abusos sexuais e maltrato“Na práctica estase a considerar ao neno ou nena como cidadán de segunda categoría.O adulto colócase na posición do que sabe que é o mellor para o menor e iso leva a situacións que nunca se darían cun adulto”, criticou, pola súa parte, a xuíza arxentina Graciela Jofré. “Un pai violento nunca é un bo pai”, recalcou María Elena Elverdin, presidenta da Federación Internacional de Mulleres e Carreiras Xurídicas.

O documento co que Fight4 Child e AGAMME se dirixirán á UE demandará tamén a creación dun instituto de formación a nivel comunitario de xuíces, fiscais e demais operadores xudiciais baseado nun enfoque de xénero e que sirva para garantir que os profesionais que tratan os casos de abusos infantís teñan os coñecementos necesarios para levalos a termo respectando os dereitos do menor.

Lídia Senra destacou a importancia de concienciar á opinión pública sobre a protección da infancia ante estes procesos xudiciais, á espera dos resultados da investigación da Comisión Europea sobre a transposición deficiente por parte do Estado español das directivas da UE sobre nenos e nenas vítimas de violencia machista e abusos logo da denuncia de AGAMME ante a comisión de Peticións do Parlamento Europeo.

AGAMME participará nunha xornada de traballo no Parlamento Europeo

Baixo o título “Unha xustiza adaptada á infancia: A consideración da voz das vítimas menores de idade”, terá lugar unha xornada de traballo de asociacións de protección á infancia e referentes da xustiza europea, o vindeiro martes 6 de xuño.
PROGRAMA:

Apertura: 12:00 – 12:30 h.
• María Lidia Senra Rodríguez Eurodiputada en el GUE/NGL
• Ángela Vallina Eurodiputada de Izquierda Unida en el GUE/NGL
Propuestas paras la jornada de Trabajo:

Presentación Sonia Vaccaro 12:30 a 12:45 h.
Ponencias: 12:45 – 14:30 h.
• Sonia Vaccaro: “La voz de las víctimas infantiles en la justicia:
¿Se escucha a la infancia?” Psicóloga clínica y Forense, experta en Victimología y violencia
basada en el género. Vicepresidenta de Fight4 Child (Red Internacional para los derechos
de la infancia)
• Víctor Manuel López Casal: “El testimonio de los niños, niñas y adolescentes como prueba de cargo en el delito de abuso
sexual” Abogado. Vocal de área jurídica de AGAMME (Asociación Galega contra o Maltrato a Menores)

• Graciela Dora Jofré: “Las Niñas y los niños en la Justicia” Jueza de Paz Letrada de Villa Gesell,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
• Clara Sottomayor: “A proteção das crianças vítimas de abuso sexual nos processos de regulação das responsabilidades
parentais”. Juíza do Tribunal Constitucional português.
María Elena Elverdin. “Aportes desde la FIFCJ de las conclusiones de su Simposio anual finalizado en Madrid el día 2 de junio ppdo.”
Presidenta de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas

14:30 h. a 16:00 h.: Comida
16:00 – 17:30: Debate de las propuestas
17:30 – 18:30: Conclusiones y Realización de documento final
CIERRE

 

 

 

AGAMME participará no simposio internacional “VIOLENCIA VICARIA. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA”, o 2 de xuño, en Madrid

O acto terá lugar no Salón de Actos do Consello Xeral da Abogacía Española, comezando ás 10:00 e rematando ás 19.00, coa participación de persoas que desenvolven as súas actividades no ámbito xurídico, na psicoloxía e na protección dos dereitos da infancia.

 

 

Para acceder ao Programa completo, preme aquí.

Publicado un estudo sobre a evolución comparada da pobreza infantil, xuvenil e de maiores en Europa

Juan J. Fernández, profesor asociado do Departamento de Ciencias Sociais da Universidade Carlos III de Madrid, no marco do debate en torno á xustiza interxeracional, ven de publicar un estudo no que pon de manifesto que na maioría dos países europeos a taxa de pobreza infantil é maior ca a dos maiores de 64 anos. Esta diverxencia dase no conxunto da UE e é especialmente acusada nos Países Baixos, España e Francia. Ademais, esta infraprotección de menores foi medrando ao longo da última década. Tal situación pon de manifesto que aínda hai pouca concienciación nos países europeos sobre o aumento da pobreza no grupo especialmente vulnerábel que representa la infancia.
Para acceder á nova completa, preme aqui.

HAIMA SOLIDARIA COAS PRESAS E PRESOS PALESTINOS EN FOLGA DE FAME DESDE O 17 DE ABRIL

A Asociación Galaico Árabe Jenin, que forma parte de BDS Galiza, convoca actos en Santiago de Compostela en solidariedade coas presas e presos palestinos en folga de fame desde o 17 de Abril.

O venres, día 19 de maio,  desde as 18.00 até as 22.00 horas, haberá unha Haima solidaria na Praza do Toural, en Santiago de Compostela.
Tamén, no mesmo lugar, ás 20.30 horas do sábado día 20, haberá unha concentración pola mesma causa.
http:/bds-galiza.org/
Twitter/Facebook:@BDSGaliza

Un maltratador non debe teer o dereito de visitar os seus fillosTras el parricidio de A Coruña, la presidenta del Observatorio del CGPJ contra la Violencia de Género considera que debe ser la ley, y no un juez, la que obligue de manera automática a negar la custodia

Tras o parricidio de A Coruña, a presidenta do Observatorio do Consello Xeral do Poder Xudicial contra a Violencia de Xénero considera que debe serla lei, e non un xuíz, a que obrigue de maneira automática a negar a custodia.

Pódese ler o artigo completo neste enderezo.

A Comisión Europea considera que o Estado Español pode estar a vulnerar as directivas da UE sobre nenos e nenas vítimas de violencia machista e abusos sexuais

O Estado español podería estar a vulnerar a Directiva 2011/92/UE, relativa á loita contra os abusos sexuais e a explotación sexual dos menores e a pornografía infantil, e a Directiva 2012/29/UE, pola que se establecen normas mínimas sobre os dereitos, o apoio e a protección das vítimas de delitos. Así o asegurou este mércores pola tarde na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo a representante da Comisión Europea que estivo a analizar a queixa formulada por un grupo de asociacións no 2015 a este respecto.

 

A CE ven de darlle a razón ás peticionarias, asegurando que mentres a Directiva Europea impón aos Estados membros a obriga de protexer aos menores vítimas nas investigacións e nos procesos penais, a normativa española establece simplemente “posibilidade”, o que crea “unha fonte potencial de non conformidade”. A CE tamén observa que “podería haber unha posible aplicación indebida do interese superior do neno ou nena como unha consideración primordial, incluída a suposta aplicación  da Síndrome de Alienación Parental (SAP), a suposta falta de credibilidade da declaración do menor vítima e a suposta falta de asistencia psicolóxica ás menores vítimas sen o consentimento do pai e a nai”.

 

Neste sentido, e co obxectivo de clarificar a situación e tomar as medidas necesarias para corrixir estas posibles irregularidades, a CE vai iniciar un seguimento da situación no Estado español e enviará unha carta ás autoridades para solicitar todo tipo de información ao respecto. Co obxectivo de exercer unha maior presión, tamén a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo enviará unha carta ás autoridades españolas amosando a súa preocupación.

 

Estrela Gómez Viñas, coordinadora da Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (AGAMME), que foi unha das persoas que asinaron esta petición no 2015, trasladouse hoxe a Bruxelas para defender verbalmente a queixa contra o Estado español na Comisión de Peticións. Gómez Viñas amosou a súa satisfacción pola resposta da CE. “Para nós, como entidades que traballamos con casos moi delicados, é moi importante poder avanzar neste sentido, atopar unha vía para que se poña sobre a mesa e se investigue o que está pasando na xustiza española con estes casos. E fai falta certa celeridade porque son situacións moi complicadas as que atravesan nenos, nenas e as súas familias”, reclamou.

 

Na liña, a eurodeputada galega Lídia Senra, que estivo acompañando ás peticionarias durante todo o proceso desde que no 2015 presentaron a petición, tomou a palabra esta tarde na Comisión de Peticións para instar á CE e ao Parlamento Europeo a ir incluso máis alá e afondar en facer unha revisión crítica de como se están aplicando toda a normativa no Estado español en materia de igualdade, violencia e abuso sexual. “Moitas veces chegamos a esta situación de posibles vulneracións dos dereitos das vítimas e dos menores porque se está usando un sesgo machista na aplicación de toda esta lexislación”, asegurou a europarlamentaria. “É necesario abordar o SAP que se está empregando na xustiza española e tamén buscarlle unha solución á falta de persoal con formación suficiente para atender ás vítimas”, reclamou Senra.

 

Segundo datos aportados por Estrela Gómez Viñas durante a súa intervención, con cifras recollidas polo propio Consello de Europa, 1 de cada 4 nenas e 1 de cada 6 nenos sofre abuso sexual no Estado Español e no resto de países europeos. Polo menos o 80% destes nenos e nenas son agredidos no seo da súa familia. “O abuso sexual incestuoso é o delito máis invisible”, dixo, xa que se estima que só chega aos tribunais entre o 3 e o 5% dos casos e aínda así, esta “mínima parte de casos denunciados” atopan frecuentemente “barreiras que lle dificultan ás vítimas lograr unha xustiza efectiva”.

 

Gómez denunciou que os principios básicos que enuncia a Directiva Europea 2011/92 “foron insuficientemente traspostos á normativa española, o que se traduce en que a recollida da testemuña da vítima continúa caracterizándose pola súa opacidade (aínda que sexa gravada, a copia non adoita ser accesible ás partes), pola súa falta de adaptación ás características e necesidades da vítima, polo forte impacto que causa aos nenos e nenas e pola súa ineficacia”. “Os operadores xurídicos parten da presunción de falsidade da vítima, cando os instrumentos de avaliación da testemuña serven unicamente para verificar o relato. Isto, ligado á falta de formación para interpretar o relato e o comportamento do neno ou nena conduce demasiadas veces ao falso negativo”, denunciou. “Existe discriminación por xénero debido ao sesgo que atravesan os procedementos cando é a nai quen denuncia e o pai o acusado. A xustiza española utiliza a teoría misóxina e non aceptada cientificamente do suposto SAP, como base para ditar sentenzas e decidir sobre a vida de nenos e nenas vítimas. E utiliza a terapia da ameaza para coaccionalos coa fin de conseguir reprimir a resposta de rexeitamento cara a quen sinalan como agresor: cambio de custodia, ingreso en centro de menores, suspensión da comunicación coa nai, etc.”, dixo.

 

Tanto Estrela Gómez como Lídia Senra agardan que a Comisión faga o seu traballo para que o Estado español corrixa as deficiencias do sistema, en especial na atención a vítimas de abuso sexual no ámbito xudicial, facendo constar con claridade na normativa prazos de intervención, medidas para adaptar o procedemento ás necesidades de cada nena ou neno, perfís profesionais mínimos, características materiais e tecnolóxicas das salas de entrevista e das salas de espera. Tamén reclaman que se tomen as medidas oportunas para que deixe de ser posible a aplicación da suposto síndrome de alienación parental, tanto como base para refutar a validez da testemuña do neno ou nena como para a adopción de medidas en vía civil. E tamén que se regule o acceso das vítimas a atención psicolóxica independentemente de que o proxenitor acusado dea ou non o seu consentimento; e que se avalíe o funcionamento e coordinación dos organismos implicados, pois non se trata de conseguir un logro formal, senón de promover un cambio profundo na maneira de entender a investigación e enxuizamento do abuso sexual.