AGAMME celebra o vindeiro venres 23 de novembro as VI Xornadas, que terán por título “Nenos, nenas e adolescentes nas fronteiras de Europa”.

O vindeiro venres 23 de novembro AGAMME organiza a súa VI Xornada sobre o Maltrato á Infancia e á Adolescencia, que se desenvolverá a partir das 17:00h. no Ateneo Ferrolán.

Nesta ocasión a xornada pretende salientar a dramática situación dos nenos, nenas e adolescentes que están a chegar ás fronteiras de Europa fuxindo da guerra, do empobrecemento e a desnutrición extremas dos seus lugares de orixe.

Crianzas desaparecidas dos centros de persoas refuxiadas en territorio comunitario, captadas por redes de trata, centros de menores non acompañados-as saturados, adolescentes vivindo na rúa en grandes ciudades europeas, nenos e nenas de curta idade que tentan suicidarse en centros de refuxiados. Os centos de menores de idade que perden a vida nas rotas terrestres e marítimas.  Este é o escenario do que parte esta VI Xornada, que ten por título “Nenos, nenas e adolescentes nas fronteiras de Europa. Unha revisión dende a perspectiva de dereitos de infancia”.

O primeiro relatorio correrá a cargo de Xabier Ron, membro do Foro Galego de Inmigración dende a súa fundación, docente, activista e militante de Esquerda Unida.

A continuación intervirá Ana Miranda, deputada no parlamento Europeo polo BNG, membro da Comisión de Inmigración, embarcada no buque Open Arms durante a crise do Aquarius.

Finalizará a quenda de intervencións José Palazón, Presidente da Asociación Prodein, que leva décadas denunciando a situación dos nenos, nenas e adolescentes non acompañados-as en Ceuta e Melilla e as condicións nas que se atopan os centros de menores destas ciudades.

Para finalizar o evento abrirase un coloquio.

 

Esperamos a vosa asistencia e pedimos colaboración na difusión.

 

 

A pañoletada verde non fixo máis que empezar

A pañoletada verde non fixo máis que empezar

Segundo a Organización Mundial da Saúde, nun informe de 2017 sobre a interrupción voluntaria do embarazo no mundo, “as leis máis restrictivas non reducen os abortos, senón que os aumentan e converten en clandestinos e inseguros”. O 45% dos abortos poñen en perigo a saúde da embarazada, sendo a pobreza e a vulnerabilidade social indicadores deste risco.

Un estudo de UNICEF sacaba á luz en 2015 estas cifras: No 16% dos embarazos en Arxentina a nai é unha adolescente e 3000 destas nais teñen entre 10 e 13 anos, o cal se traduce en que cada tres horas unha nena desta idade da a luz un bebé. Trátase de nenas que sofren abuso sexual, na maioría das ocasións non escolarizadas e que acceden ao sistema de saúde durante o parto.

Un número importante dos bebés de nais nenas nacen con problemas de desenvolvemento.

Os datos de diversos estudos de prevalencia do abuso sexual na infancia en diversos puntos do planeta son concluíntes: unha de cada catro nenas sofre violencia sexual, ademais ao menos o 80% é vitimizada por parte de familiares, nunha porcentaxe moi elevada o pai ou o padrastro.

A análise destes datos é clara: existe unha porcentaxe alarmante de partos en nenas menores de 14 anos no mundo, que se agudiza en estados nos que non se invirte en protección da infancia, en educación e onde se penaliza o aborto. Existe un componente económico moi relevante: son as nenas pobres as que se ven abocadas ao aborto inseguro ou a un parto que á súa idade implica un risco para a súa saúde e unha barreira para o seu desenvolvemento físico, educativo e emocional. Son nenas que sofren abuso sexual no máis completo silencio, que non teñen ningún servizo público a onde acudir para pedir axuda e que son estigmatizadas socialmente por su estado.

Arxentina decidiu onte ignorar a estas nenas, xunto cos miles de mulleres que esixen ter dereito de decisión sobre os seus corpos e as súas vidas. Nas imaxes de onte víase a profunda decepción desas mulleres que levan meses reclamando publicamente ese dereito, que formaron unha verdadeira marea de pañoletas verdes. Dende AGAMME lanzamos un saúdo ás compañeiras arxentinas e un agradecemento polo exemplo ao mundo de que o movemento contra o patriarcado segue forte e traspasa fronteiras. A pañoletada verde non fixo máis que empezar. Seguimos adiante.

 

———–

 

La pañoletada verde no ha hecho más que empezar

Según la Organización Mundial de la Salud, en un informe de 2017 sobre la interrupción voluntaria del embarazo no mundo, “las leyes más restrictivas no reducen los abortos, sino que los aumentan y convierten en clandestinos e inseguros”. El 45% de los abortos ponen en peligro la salud de la embarazada, siendo la pobreza y la vulnerabilidad social indicadores de este riesgo.

Un estudio de UNICEF sacaba a la luz en 2015 estas cifras: En el 16% de los embarazos en Argentina la madre es una adolescente y más de  3000 de estas madres tienen entre 10 y 13 años, lo cual se traduce en que cada tres horas una niña de esta edad da a luz un bebé. Se trata de niñas que sufren abuso sexual, en l mayoría de las ocasiones no escolarizadas y que acceden al sistema de salud durante el parto.

Un número importante de los bebés de madres niñas nacen con problemas de desarrollo.

Los datos de diversos estudios de prevalencia del abuso sexual en la infancia en diversos puntos del planeta son concluyentes: una de cada cuatro niñas sufre violencia sexual, además al menos el 80% es victimizada por parte de familiares, en un porcentaje muy elevada el padre o el padrastro.

El análisis de estos datos es claro: existe un porcentaje alarmante de partos en niñas menores de 14 anos en el mundo, que se agudiza en estados en los que no se invierte en protección de la infancia, en educación y donde se penaliza el aborto. Existe un componente económico muy relevante: son las niñas pobres las que se ven abocadas al aborto inseguro o a un parto que a su edad implica un riesgo para su salud y una barrera para su desarrollo físico, educativo y emocional. Son niñas que sufren abuso sexual en el más completo silencio, que no tienen ningún servicio público donde acudir para pedir ayuda y que son estigmatizadas socialmente por su estado.

Argentina decidió ayer ignorar a estas niñas, junto a los miles de mujeres que exigen tener derecho de decisión sobre sus cuerpos y sus vidas. En las imágenes de ayer se veía l a profunda decepción de esas mujeres que llevan meses reclamando públicamente ese derecho, que formaron una verdadera marea de pañoletas verdes. Desde AGAMME, entidad de derechos de infancia, lanzamos un saludo a las compañeras argentinas y un agradecimiento por el ejemplo al mundo de que el movimiento contra el patriarcado sigue fuerte y traspasa fronteras. La pañoletada verde no he hecho más que empezar. Seguimos adelante.

AGAMME ante a reunión do executivo con Save the Children e James Rhodes

AGAMME ante a reunion de Pedro Sánchez e a ministra de xustiza, con Save The Children e o pianista James Rhodes. A Lei Integral Contra a Violencia cara á Infancia no horizonte.
A situación de vulnerabilidade das crianzas, garda relación coa febleza e incipiencia do movemento na defensa dos Dereitos da Infancia. Un movemento que ten como reto a dificultade da autoorganización  do propio suxeito do movemento, as crianzas. É por iso que cada vez que unha iniciativa, por pequena que sexa, aparece no camiño como oportunidade para avanzar, non queda outra que parabenizarse.
Este é o caso do efecto que produciu, e mesmo que poda producir, a figura mediatica de James Rhodes, vítima de agresións sexuais continuadas na infancia, redactando unha carta e conseguindo unha entrevista co Presidente do Goberno e a Ministra de Justicia Dolores Delgado, co acompañamento de Save The Children. Unha carta e entrevista que centrou por uns días o interese mediatico nun dos problemas máis agochados da nosa realidade, a violencia contra a Infancia, e o tabú de todos os tabús, o abuso sexual de menores e a resposta institucional ante estes delitos.
AGAMME, ante a posibilidade de que no mes de setembro comece unha iniciativa para a aprobación dunha Lei Integral Contra a Violencia cara á Infancia, quere manifestar:
1º Que a iniciativa debera recoller as propostas de asociacións e profesionais que levamos traballando neste campo, levando adiante iniciativas como a que conseguiu que se abrise unha investigación por parte da Comisión Europea, sobre a praxe xudicial no estado español en relación, entre outras, aos nenos, nenas e adolescentes vítimas de violencia sexual.
2º Que o goberno español debe comprometer enerxía e orzamentos, non só para promover e aprobar a lei, senón para desenvolvela e facela cumprir.
3º Que paralelamente á redacción e aprobación da lei, debe impulsar iniciativas que comecen a paliar os danos que a mala praxe xudicial infrinxe sobre as crianzas vítimas de violencia sexual e as súas familias, maiormente nais, froito da aplicación do SAP, inexistente Síndrome de Alienación Parental; aplicación da terapia da ameaza; falta de formación de funcionariado, operadores xudiciais e resto de profesionais que interveñen no proceso, ou a falta de medios (cámaras Gesell..) Trátase de comezar a aplicar, por exemplo, medidas como as que propón a UNICEF, publicadas no 2013, na “Guía de Boas Prácticas para a abordaxe de crianzas e adolescentes vítimas ou testemuñas de abuso sexual e outros delitos”
Desde AGAMME facemos un chamamento aos movementos sociais, e ás organizacións e redes de profesionais para que podamos converter esta oportunidade que se abre, nunha realidade de avance na defensa dos dereitos das crianzas.
Galiza, 7 de xullo de 2018.

AGAMME participa na charla “Dolor Invisible e Silenciado” nas Palmas de Gran Canaria

O mércores 25 de abril Víctor M. López Casal, en representación de AGAMME, participa nunha charla organizada pola Asociación Canaria contra el Maltrato Infantil.

 

 

PROGRAMA DA CHARLA “DOLOR INVISIBLE Y SILENCIADO”

Día 25 de abril de 2018
Lugar: Centro de Arte Moderno (CAAM)
Aforo limitado: 120 personas
Entrada gratuita
(10:00 a 10:30 horas) apertura y ponencia
Primera Ponencia: “La problemática de la prueba en el proceso penal sobre Delitos de abusos y agresiones sexuales a los menores”, por el Letrado D. Víctor Manuel López Casal en representación de la Asociación AGAMME (Ferror).

(10:35 a 11:00 horas)
Segunda Ponencia: “Prococolo de actuación en caso de Menores de edad Víctimas de Delitos de abusos o agresiones sexuales” por la Istma. Sra. Fiscal Delegada de Protección de Víctimas Dª María Luisa Ordóñez de Barraicua Velasco, de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, así como Fiscal Delegada del Área de Violencia sobre la Mujer.
Pausa Café (11:00 a 11:20 horas)

(11:25 a 11:50 horas)
Tercera Ponencia por Psicólogo Terapeuta D. Cristino Gómez Naranjo de la Dirección General de Protección al Menor y a la Familia del Gobierno de Canarias: “El Maltrato a la Infancia lo No dicho”.

(11:55 a 12:30 horas)
Ruegos y preguntas. Cierre

Artigo de Sonia Vaccaro: “A xustiza e a identificación co agresor”

Sonia Vaccaro, Psicóloga clínica, Perito Forense e Experta en Vitimoloxía e violencia baseada no xénero, publica un artigo en Tribuna Feminista abordando a problemática da identificación co agresor como mecanismo de defensa que opera na psique para solventar unha situación traumática. Igualmentte analiza as implicacións desta cuestión na práctica xudicial.

 

Acceso ao artigo completo

V Xornada sobre o Maltrato á Infancia e á Adolescencia: “O sistema de protección de menores de Galiza a análise”

AGAMME, Asociación Galega contra o Maltrato a Menores celebra a súa V Xornada sobre o  Maltrato á Infancia e á Adolescencia, baixo o título “o sistema de protección de menores de Galiza a análise”. O evento terá lugar o vindeiro sábado 16 no Ateneo Ferrolán, entre as 9:00h e as 14:00h, co obxectivo de poñer sobre a mesa a realidade dos nenos, nenas e adolescentes en situación de acollemento, nas súas distintas modalidades, e analizar cifras e lexislación actualizadas.

O primeiro relatorio correrá a cargo de Fernando Blanco Arce, avogado especialista en dereitos da infancia e membro do Observatorio para a Defensa dos Direitos e das Liberdades Esculca, que falará sobre a lexislación que establece os procementos e as características dos centros de menores. Expoñerá asimesmo a súa experiencia profesional como avogado da quenda de menores e como compoñente de Esculca.

A continuación tomará a palabra María José Alonso Abalde, Presidenta de AGAFEM, Asociación Galega de Acollemento da Familia Extensa do Menor. O seu relatorio versará sobre o traballo que a súa asociación vén realizando así como o punto de vista do colectivo respecto da forma en que se tramitan os acollementos de nenos, nenas e adolescentes en Galiza.

Pechará a rolda de relatorios Ana Mª Fernández Martínez, Doutora pola Universidade de Vigo dentro do programa “Menores en situación de desprotección e conflito social”. Presentará os datos e conclusións da súa tese doutoral a respecto do sistema de acollemento residencial en Galiza.

Á volta dun pequeno receso abrirase un debate no que as persoas relatoras e o público analizarán en común os temas que se trataron na mesa.

No mesmo acto presentarase tamén a exposición “Plántalle cara ao abuso sexual. Rompamos o silencio”, un material didáctico orientado a alumnado de educación secundaria, para a prevención do abuso sexual, que a asociación poñerá a disposición daqueles centros que estean interesados.