Directorio de entidades e asociacións que traballan contra o maltrato a menores:

ASOCIACIÓNS GALEGAS

 

ASOCIACIÓNS ESTATAIS

  • ACPI (Acción Contra a Pornografía Infantil). Teléfono de contacto: 655 604030.
  • Adeni (Usuarios/as de puntos de encontro, Madrid). Teléfono de contacto: 699 904 383.
  • AVASI (Asociación de Víctimas de Abuso Sexual en la Infancia del País Vasco). Teléfono de contacto: 622 218 016.
  • Fundaciò Vicky Bernadet.
  • FAPMI. Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil.
  • Garaitza – Asociación para el Tratamiento del Abuso y el Maltrato a la infancia.
  • Movimiento Stop SAP.
  • Plataforma de Infancia. Plataforma de asociacións co obxectivo de promocionar os dereitos da infancia (CDN).
  • Prodeni.
  • Protégeles.

 

ENTIDADES INTERNACIONAIS

 

DIRECTORIO DE SERVIZOS PÚBLICOS

–          Secretaría Xeral de Política Social: dx.dependencia@xunta.es – 981540076
–          Dirección Xeral de Familia e Menores: familia@xunta.es – 981544622
–          Servizo de Inspección de Centros: 981957696(80)/981545688
–          Servizo de Defensa do Menor: 981544630
–          Servizo de Atención a Víctimas de Violencia de Xénero (S.X. de Igualdade): 981545660

–          Dirección de Asistencia Sanitaria: 881542815
–          SERGAS: 881542813
–          Xerencia de Atención Primaria.
–          Unidades de saúde mental infanto-xuvenil.

–          Dirección Xeral de Xustiza: 981546217
–          Instituto de Medicina Legal de Galicia: secretarioimelga@gmail.com –  981540481/2

–          Secretaría Xeral de Centros: sxcentros@edu.xunta.es – 981546517
–          Servizo de Inspección de Centros:  inspeccion.educativa.sc@edu.xunta.es – 981546530