Escrito presentado por AGAMME no día de onte, 28 de xuño, perante o goberno central.

TEXTO EN GALEGO

Ante os execrables sucesos que tiveron lugar recentemente na fronteira con Marrocos, co resultado dun elevadísimo número de mortos e feridos, entre eles adolescentes de entre 15 e 17 anos, froito dunha nefasta política de inmigración por parte dos gobernos de España e Marrocos, a Asociación Galega contra o Maltrato a Menores desexa expresar o seu rexeitamento á felicitación, por parte do estado español, ás forzas policiais marroquís pola súa actuación.

Varias son as razóns que xustifican tal rexeitamento:

– O incumprimento da normativa internacional que establece os dereitos de persoas menores de idade refuxiadas.               

– A vulneración dos protocolos e acordos sobre a atención a refuxiados menores de idade no acompañados.    

– A vulneración flagrante dos dereitos humanos, con posibles responsabilidades penais nas actuacións das forzas de seguridade marroquís por violencia inmotivada contra adolescentes feridos e practicamente inmóviles, como se puido comprobar nas imaxes que trascenderon e pola omisión do auxilio, dado que non se observa presenza de persoal sanitario, a pesar da brutalidade das imaxes.

A situación actual de crise climática, alimentaria, política, etc, acentúa a vulnerabilidade da infancia e da adolescencia , en moitos casos vítimas de guerras, catástrofes naturais, etc, con risco de caer en redes de escravitude ou trata. Problema que en anos vindeiros se vai acentuar, en gran parte pola falta de previsión por parte da comunidade internacional para enfrontar este momento de transición que nos toca vivir e que de ningún modo puede devir en traxedias humanas nin nunha regresión dos dereitos humanos.       

POR TODO O CAL SOLICITA:    

Que se abra unha investigación por parte do goberno para esclarecer os feitos.    

Que se acometa a documentación de presuntos delitos contra os dereitos humanos e que estes sexan investigados pola Comisión de Dereitos Humanos da ONU.

Que a Fiscalía Xeral do Estado inicie de manera inmediata dilixencias de investigación por posibles delitos de homicidio imprudente e de omisión do deber de socorro.

Que se deteña a inhumación dos corpos dos falecidos coa fin de poder realizar de forma adecuada a identificación, a toma de mostras de ADN e as autopsias para determinar a causa das mortes.       

Unha investigación sobre o cumprimento dos protocolos e demais normativa relacionada coa recepción e atención a menores refuxiados nas nosas fronteiras.            

A condea oficial da actuación de Marrocos por parte do goberno.

A ruptura do acordo entre España e Marrocos que establece o novo marco no referente ao control da frontera con España e ao Sáhara Occidental.

Ferrol, a  27 de xuño  de 2022

 

MINISTERIO DE EXTERIORES

MINISTERIO DE DEREITOS SOCIAIS E AXENDA 2030

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDADE SOCIAL E MIGRACIÓNS

DEFENSOR DO POBO

FISCALÍA XERAL DO ESTADO

 

TEXTO EN CASTELÁN

Ante los execrables sucesos que tuvieron lugar recientemente en la frontera con Marruecos, con el resultado de un elevadísimo número de muertos y heridos, entre ellos adolescentes de entre 15 y 17 años, fruto de una nefasta política de inmigración por parte de los gobiernos de España y Marruecos, la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores desea expresar su rechazo a la felicitación, por parte del estado español, a las fuerzas policiales marroquíes por su actuación.

Varias son las razones que justifican tal rechazo:

-El incumplimiento de la normativa internacional que establece los derechos de personas menores de edad refugiadas.               

-La vulneración de los protocolos y acuerdos sobre la atención a refugiados menores de edad no acompañados.    

-La vulneración flagrante de los derechos humanos, con posibles responsabilidades penales en las actuaciones de las fuerzas de seguridad marroquís por violencia inmotivada contra adolescentes heridos y prácticamente inmóviles, como se ha podido comprobar en las imágenes que han trascendido y por la omisión del auxilio, dado que no se observa presencia de personal sanitario, a pesar de la brutalidad de las imágenes.

La situación actual de crisis climática, alimentaria, política, etc, acentúa la vulnerabilidad de la infancia y de la adolescencia , en muchos casos víctimas de guerras, catástrofes naturales, etc, con riesgo de caer en redes de esclavitud o trata. Problema que en años venideros se va a acentuar, en gran parte por la falta de previsión por parte de la comunidad internacional para enfrentar este momento de transición que nos toca vivir y que de ningún modo puede devenir en tragedias humanas ni en una regresión de los derechos humanos.       

POR TODO LO CUAL SOLICITA:             

Que se abra una investigación por parte del gobierno para esclarecer los hechos.    

Que se acometa la documentación de presuntos delitos contra los derechos humanos y que éstos sean investigados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Que la Fiscalía General del Estado inicie de manera inmediata diligencias de investigación por posibles delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro.

Que se detenga la inhumación de los cuerpos de los fallecidos con el fin de poder realizar de forma adecuada la identificación, la toma de muestras de ADN y las autopsias para determinar la causa de las muertes.       

Una investigación sobre el cumplimiento de los protocolos y demás normativa relacionada con la recepción y atención a menores refugiados en nuestras fronteras.                

La condena oficial de la actuación de Marruecos por parte del gobierno.

La ruptura del acuerdo entre España y Marruecos que establece el nuevo marco en lo referente al control de la frontera con España y al Sáhara Occidental.

Ferrol, a  27 de junio  de 2022

 

MINISTERIO DE EXTERIORES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

DEFENSOR DEL PUEBLO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

 

 

AGAMME pide ao goberno que condee a actuación de Marrocos e que investigue presuntos delitos de homicidio imprudente e omisión do deber de socorro.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*