AGAMME diríxese aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados en relación ás enmendas á LOPIVI presentadas conxuntamente por PSOE e UP.
 
AGAMME chama a atención sobre o escaso interese dos partidos que conforman o governo para establecer un debate sobre algúns aspectos moi relevantes que os colectivos de defensa dos dereitos da infancia e de loita contra a violencia de xénero levamos reclamando dende hai anos.
 
En concreto, fai fincapé na necesidade de mellorar  as condicións nas que se realiza a recollida do testemuño infantil, respondendo ás obrigas que impoñen as Directivas Europeas ao respecto.
Sinálase ao mesmo tempo a necesidade de erradicar a práctica da suposta síndrome de alienación parental , para o cal o parágrafo que os grupos parlamentarios propoñen no documento de enmendas é absolutamente insuficiente.
 
Pedimos ademais que, coa fin de facer realmente efectivas as medidas para a erradicación da suposta síndrome de alienación parental do sistema xudicial, se establezan responsabilidades civís e penais daqueles profesionais que fagan uso da mesma e que se prohíban as accións que teñan como obxectivo a revinculación forzada de nenos, nenas e adolescentes con proxenitores cara aos que presenten rexeitamento.
 
No escrito que AGAMME dirixe aos grupos parlamentarios realízase unha forte crítica de que a modificación do domicilio habitual do neno e da nena dependa do consentimento de ambos proxenitores, dado que suporía un contexto de vulnerabilidade para as vítimas. Ao mesmo tempo consideramos grave que o incumprimento deste principio poida ser calificado penalmente como sustracción de menores, tal e como propón o Proxecto de Lei.
 
No escrito remitido aos grupos parlamentarios proponse regular que tan só poidan realizar labores de mediación profesionais acreditados a tal fin por parte da autoridade competente en materia de xustiza, coa fin de evitar que poidan actuar outros profesionais ou figuras que carecen de regulación normativa.
 
Por último, AGAMME advirte do perigo de que se inclúan na definición de situación de risco conceptos como “conflito familiar” ou situacións de violencia de xénero, pois aumenta a vulnerabilidade das vítimas.
 
 
Axúntase o texto completo

 
AGAMME remite aos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados os seus comentarios sobre as enmendas á LOPIVI

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*